شراب کهنه

چون سازمان چیزی نیست جز استعاره‌ها و توصیف‌ها، برای توصیف آن و برای اجتناب از تعهد زیاد دیدگاه‌های منحصر به فرد و مورد علاقه باید از استعاره‌های مختلف و متفاوت استفاده کرد. هر تلاشی برای مسلط کردن یک استعاره و استفاده بیش از حد از آن، در بهترین حالت یک دیدگاه بسته و محدود به ما می‌دهد و در بدترین حالت نه تنها غلط است و موجب گمراهی ما می‌شود بلکه از لحاظ سیاسی و اجتماعی خطرناک است.

129- رهبران برخوردار از بینش و بصیرت می‌دانند که کدام نیمه را باور کنند.

130- آموزشگران، مطلب‌های ساده را می‌گیرند و پیچیده می‌کنند. ارتباط‌گران، مطلب‌های پیچیده را می‌گیرند و ساده می‌کنند.

131- کسی که در زمان خود سنگ تمام گذاشته، نامی جاودان یافته است.

132- مردم از رهبران نامتعهد پیروی نمی‌کنند. تعهد در طیفی وسیع خود را نشان می‌دهد. در ساعت‌های کار، در کوششی که در راه افزایش توانایی خود بکار می‌برید یا در ایثاری که در راه همکاران خود انجام می‌دهید.

133- در آرزوی دیدن کسی هستم که به رغم مقام و مرتبه بالای خود، بیشتر روحیه تایید و پسند و رضایت داشته باشد تا روحیه انتقاد و خرده‌گیری.

134- ماهیت استراتژی، تشخیص فرصت‌های اصلی و تمرکز منابع در جهت تحقق منافع نهفته در آنهاست.

135- وظیفه رهبران، پروش رهبران تازه است نه پیروان تازه.

136- بهره‌ورترین و ثروتمندترین کشورها آنهایی خواهند بود که نظام آموزشی برتری دارند.

 

کتاب‌نامه فرا

/ 0 نظر / 4 بازدید