مجموعه تاثیرگذار در موفقیت مهندس صنایع در زمینه کاری‌ا‌ش

مرور توانمندی‌ها و خدمات مهندسی صنایع نقش و اهمیت مهندس صنایع را به وضوح بیان می‌کند. امروزه حیات اقتصادی سازمان‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی در بازار به شدت رقابتی جهانی به استفاده بهینه از منابع در دسترس وابسته است.

 

1- تکنیک‌های تعریف و حل مساله

2- عارضه‌یابی واحدهای صنعتی

3- شناخت فرایندهای سازمانی و مدیریتی

4- آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

5- مباحث جدید (تولید ناب، مدیریت زنجیره تامین، تولید چابک و ...)

6- تکنیک‌های تصمیم‌گیری

7- روان‌شناسی و جامعه‌شناسی صنعتی

8- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل پرسش‌نامه

 

انجمن مهندسی صنایع ایران/ پروژه پژوهشی بررسی وضعیت فعلی مهندسی صنایع و ارتقای جایگاه آن در کشور

/ 0 نظر / 5 بازدید