نشانه‌های مقاومت در برابر تغییر

با آگاهی از نشانه‌های مقاومت کارکنان در برابر تغییر و در نظر داشتن آنها، می‌توان افرادی را که در برابر تغییر مقاومت می‌کنند شناسایی کرده و با مشارکت آنها تغییر را به سمت دلخواه هدایت و مدیریت کرد.

 

مقاومت رو در رو

این نوع مقاومت‌ها به راحتی قابل تشخیص است. کسانی که از تغییر بیزار هستند با صدای بلند و به طور آشکارا مقاومت خود را ابراز می‌کنند.

 

انتقاد فوری و مستقیم

حتی پیش از اینکه تغییر به طور کامل بیان شود و روشن گردد، افراد آن را رد کرده و مورد انتقاد قرار می‌دهند.

 

کارشکنی

تخریب عمدی به گونه‌ای که موجب می‌شود فرایند تغییر متوقف گردد و جلو نرود.

 

انجام سو قصد و زیان رساندن

افراد به طور مخفیانه به تغییر آسیب رسانده و آن را خراب می‌کنند.

 

موافقت آسان

به نظر می‌رسد افراد موافق هستند ولی با گذشت زمان و نیاز به تلاش بیشتر برای تغییر از خود مقاومت نشان می‌دهند.

 

تکذیب

کارکنان مشکل را انکار کرده و دلیلی برای تغییر نمی‌بینند.

 

مقاومت انفعالی (Passive Resistance)

این بدگمانی و سوظن میان کارکنان در مورد تغییر به وجود می‌آید که تغییر بدون حمایت مدیریت و رهبری کافی و مهیاسازی اولیه، پیاده می‌شود.

 

ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت‌ها (پروژه ERP ذوب آهن اصفهان)/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه شفاهی

/ 0 نظر / 13 بازدید