هدیه آگاهی

استعاره‌ها جزیی از زندگی ما هستند و استفاده از آنها عمیقا در زندگی ما نفوذ کرده است. از طریق استعاره‌هاست که فکر می‌کنیم، تصور می‌کنیم، به برقراری ارتباط می‌پردازیم و حتی رویاپردازی می‌نماییم. بسیاری از مفاهیمی که امروزه به طور گسترده مورد استفاده هستند مانند سازمان، بازار، مشتری و مدیریت، استعاره‌های بسیار قدیمی هستند.

 

9- مدیر وقت‌شناس و هدفمند همواره در آب‌های آرام شنا نمی‌کند.

اگر پشت گوش انداختن در شما به صورت عادت درآمده باشد، اگر مسوولیت‌های خود را درجه‌بندی نکنید، اگر قواعد درست رفتار را فراموش می‌کنید، اگر بی‌قید هستید حتی اگر خوش‌نیت هم باشید باز نکبت و فلاکت دچار می‌شوید. بدانید که می‌توانید به نکبت کاهلی غلبه کنید اما باید بخواهید زیرا هیچ‌کس به جای شما نخواهد خواست.

 

10- بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.

در شرایط امواج سریع اطلاعات در اطراف‌مان و فرم متغییر جوامع، مدیریت باید با انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر اعمال گردد.

 

11- امروزه منظور از شعار ساختن برای ماندن، ساختن برای تغییر است.

روابط تبیین‌شده نظام اقتصادی کارایی خود را با گردش سریع اطلاعات، امکانات وسیع به وجودآمده از تکنولوژی و ارتباط گسترده عوامل اقتصادی از دست داده‌اند. جهت رویارویی با این چالش، دست‌‌اندرکاران این نظام باید دریچه‌ای از آینده بر روی خود بگشایند.

 

12- جلسه‌ای که خوب اداره نشود حاصلی جز اتلاف وقت ندارد.

جلسات خوب از سازنده‌ترین فعالیت‌ها محیط می‌باشد. جلسه کارامد، کارمندان را در مشارکت در اهداف عمومی و تمرکز روی آرمان نهایی کمک می‌کند.

 

13- هر پروژه‌ای مدیریت می‌خواهد اما به اندازه.

در مدیریت پروژه به اندازه، فرایندهای 39گانه دفتر دانش مدیریت پروژه در چهار مبحث ساده‌فهم آمایش، برنامه‌ریزی، کنترل و تحویل و تحویل ارائه شده است تا هر کسی که به شکلی با اجرای پروژه سر و کار دارد بتواند آن را به آسانی بکار گیرد.

 

14- اگر می‌خواهید دلیل خوب کار نکردن کارکنان‌تان را بدانید، کنار آیینه بروید و دزدانه بدان بنگرید.

مدیریت بر قلب‌ها، کتاب صاحب‌نظر بزرگ علم مدیریت به مرجع و الهام‌بخش مدیران تبدیل شده است وی بیان می‌کند که تنها یک قلب دلسوز است که می‌تواند عملکرد یک سازمان را بهبود بخشد.

 

15- دانستن کافی نیست باید اقدام کرد. خواستن کافی نیست باید کاری کرد.

چه بسیار افرادی که به دلیل تقابل اعمال و ارزش‌هاشان همواره ناراضی هستند و در جستجوی گمشده‌ای در زندگی خود می‌باشند. با فرمول مدیریت بر خود نه تنها ارزش‌ها و اعمال همسو می‌گردند بلکه ارزش‌های هر فرد همواره از بالاترین اولویت برخوردار می‌شود.

 

16- هر کسی با تمام وجود تصمیم به انجام می‌گیرد، عنایت الهی همراه او می‌شود.

فرایند مدیریت از راه ارزش‌ها شامل سه گام اساسی شفاف‌سازی رسالت، هدف و ارزش‌ها (گام اول)، همگانی کردن رسالت و ارزش‌ها (گام دوم) و همسو کردن اقدامات روزمره با رسالت و ارزش‌ها (گام سوم) می‌باشد.

 

کتاب‌نامه فرا (مدیریت زمان/ مدیریت در جامعه آینده/ مدیریت در ابهام/ مدیریت جلسه موثر/ مدیریت پروژه به اندازه/ مدیریت بر قلب‌ها/ مدیریت بر خود/ مدیریت از راه ارزش‌ها)

/ 0 نظر / 5 بازدید