نقش رنگ در آراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی

رنگ پدیده‌ای است که از دو جنبه فیزیکی و شیمیایی مورد بحث می‌باشد و در جهان رنگ، کیفیت مشاهده رنگ‌ها از طریق قیاس و توسط چشم و مغز صورت‌می گیرد. واقعیت Psycho- Physiologic است و از واقعیت فیزیکی- شیمیایی رنگ متمایز می‌باشد یعنی مساله رویت رنگ با ساختمان بنیادی رنگ تفاوت دارد. همانگونه که ارتعاشات صوتی می‌تواند از راه گوش خوشایند و لذت‌بخش و قابل درک باشند، رنگ نیز پدیده‌ای است که از راه چشم اثرات مفید یا مضری می‌تواند در مغز انسان داشته باشد لذا مساله رنگ از بسیاری جهات بررسی می‌گردد به نحوی که

 

- هنرمند به اثرات رنگ از نظر زیباشناسی توجه دارد و نفوذ معنوی رنگ و خلاقیت آن را بررسی می‌نماید.

- روان‌شناس علاقمند به شناسایی قدرت اثر تشعشعات رنگی روی مغز و روح آدمی است.

- متخصص Physiology اثرات نور و رنگ را بر روی اعضا مختلف بدن مطالعه می‌نماید و مساله دیدن یکی از مسائل مورد مطالعه این حوزه می‌باشد.

- شیمیدان بر روی ساختمان ملکولی رنگ‌ها و رنگدانه‌ها و ذرات جسم سنگین و تهیه رنگ از مواد اولیه و غیره بررسی می‌نماید.

- فیزیکدان نوع انرژی -نوسانات- اختلاط نوارهای رنگی طیف -تجزیه نور- فرکانس و طول موج اشعه‌های رنگی و رده‌بندی رنگ‌ها و اندازه‌گیری آنها را مورد بحث قرار می‌دهد.

- در صنایع رنگ به عنوان عامل کمکی در تامین ایمنی، وسایل ارتباطی، تزیین، رمز و نشانه، حفاظت و نظایر اینها و برای مقصود معین بکار گرفته می‌شود.

 

تاثیر امروزه در ساختمان منازل مسکونی و دفتر کار استفاده می‌شود و برای انتخاب در کارگاه‌ها و ماشین‌ها بکار می‌رود زیرا انتخاب رنگ مناسب باعث ازدیاد قدرت کارگران و افزایش حجم تولید می‌گردد به طوری که یک کارخانه جوراب‌سازی در آلمان توانست با استفاده از این مساله تولید خود را 20 درصد اقزایش بخشد.

 

بهره‌مندی از اثرات روانی رنگ در صنعت/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 26 بازدید