هنگام تاثیرگذاری بر رفتار، رهبری صورت می‌گیرد

مدیریت در شمار موضوعات کاربردی و ضروری هر جامعه‌ای است، در دنیای به شدت متغیر کسب و کار امروز، به طور فزاینده‌ای رهبری به عنوان کلید توسعه عملکرد تلقی می‌شود. رهبری و مدیریت اغلب یکسان انگاشته می‌شوند اما میان آنها تفاوت مهمی وجود دارد.

رهبری فرایندی گسترده‌تر و جامع‌تر از مدیریت است. هر زمان که شما سعی می‌کنید رفتار شخص یا گروهی را صرف نظر از دلیل آن، تحت تاثیر قرار دهید، رهبری صورت می‌گیرد. این کار ممکن است به خاطر اهداف خود یا اهداف دیگران صورت پذیرد و ممکن است با اهداف سازمانی سازگاری داشته یا نداشته باشد. رهبری نه صرفا برای مدیریت ارشد بلکه در تمامی سطوح سازمان مورد نیاز است.

اگر به گروه‌هایی بیاندیشید که تاکنون مشاهده کرده‌اید، احتمالا قادر خواهید بود رهبرانی را نام ببرید که در پایین سلسله‌مراتب سازمانی بوده‌اند یا سمت‌هایی داشته‌اند که فاقد اختیارات رسمی بوده‌اند. اگر مدیران به شکلی هدفمند از مهارت‌های رهبری استفاده نمایند و بر توسعه سبک‌های مناسب رهبری و هماهنگ ساختن سبک رهبری با موقعیت‌ها و افراد گوناگون کار کنند، قادر خواهند بود تا حداکثر بهره را از تیم‌های خود ببرند.

با اندکی توجه به جوامع بشری به وضوح روشن می‌گردد، کشورهایی که از نظر اقتصادی پیشرفت‌هایی داشته‌اند از نظر توجه به مدیریت و آموزش‌های مخصوص به آن نیز در سطح بالاتری قرار گرفته‌اند و به دلیل اهمیت رهبری می‌باشد که از دوران‌های دور دانشمندان سعی کرده‌اند تا هر کدام جنبه‌ای از آن را مورد توجه قرار دهند و به روشن شدن مفهوم آن و همچنین بکارگیری آن در جهت بهبود زندگی انسان‌ها همت گمارند.

 

ارائه مدلی برای تعیین سبک رهبری مناسب در سازمان‌ها بر اساس منطق Fuzzy/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 15 بازدید