بکارگیری فناوری خالق مفاهیم کلیدی

بر خلاف گذشته اکنون زندگی در شهرها بسیار پیچیده و به میزان زیادی متنوع شده است. پیچیده شدن مسائل شهری گسترش و دگرگونی زیادی در حوزه مدیریت شهری به وجود آورده است. در دنیای جدید از جمله مهم‌ترین ابزارهایی که می‌تواند برای ارائه بهتر خدمات و انجام مسوولیت‌های متعدد محوله در اختیار شهرداری قرار گیرد، فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌باشد.

کاربرد این فناوری در دنیای جدید منجر به خلق مفهومی کلیدی تحت عنوان شهرداری الکترونیکی شده است. با توجه به این موضوع پروژه تدوین برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور برای استفاده بهینه و کارامد از این ابزار و حرکت در جهت ایجاد شهرداری الکترونیکی تعریف شد.

تدوین این برنامه به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه خدمات الکترونیکی و ارتباط بهینه با خدمت‌گیرندگان از دستگاه شهرداری به صورت هماهنگ و یکپارچه در مجموعه شهرداری کلان‌شهرها تهیه و تدوین گردیده است در همین راستا، دبیرخانه شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، قم و مشهد)، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان را به عنوان نماینده کارفرما در راستای انتخاب مشاور و تدوین برنامه کلان مامور نمود.

فازهای اصلی پروژه شامل فاز شناخت، فاز تدوین وضعیت مطلوب و فاز برنامه اجرایی تعریف شد. در گزارشات فاز شناخت و وضعیت مطلوب، تصویری دقیق از وضعیت موجود و مطلوب کاربرد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مجموعه شهرداری ارائه گردیده است. در فاز برنامه اجرایی با استفاده از شناخت حاصله از فاز شناخت پروژه و تدوین فاز مطلوب با دیدگاهی کاملا، عملیاتی تدوین برنامه اجرایی این طرح کلان انجام شده است.

هدف از اجرای پروژه تدوین برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور، تولید برنامه اجرایی جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور با رویکرد تسهیل امور داخلی شهرداری و ارائه خدمات شهری مناسب، به منظور یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری و همچنین ماشینی کردن (Mechanization) ارتباطات اطلاعاتی شهرداری‌ها با ارگان‌های مرتبط (از قبیل سازمان‌های وابسته به شهرداری، مسکن و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و ...) و شهروندان بوده است.

برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل طراحی کلان سیستم‌های نرم‌افزاری، طراحی کلان زیرساخت‌های مناسب و مطلوب جهت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص ماشینی نمودن فرایندهای شهرداری و ارائه خدمات شهرداری، امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح مورد نظر و ارائه راهکارهای اجرایی می‌باشد. این هدف به صورت مختصر اینگونه بیان می‌شود: تدوین دقیق راهکارها و برنامه‌های اجرایی لازم برای تسهیل و تسریع امور داخلی شهرداری و ارائه بهتر خدمات به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات.

 

تدوین برنامه‌ریزی کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری‌های کلان‌شهرها با استفاده از متدولوژی برنامه‌ریزی معماری سازمانی/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت/ آموزه‌ها و تجارب مدیریتی/ کارگروه مدیریت شهری/ ارائه شفاهی

/ 0 نظر / 5 بازدید