منابع و انواع تعارض

تعارض در سازمان اجتناب‌ناپذیر است بنابراین ضرورت مدیریت تعارض در هر سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است. سیستم مدیریت برای پیشبرد بهتر اهداف سازمان و جلوگیری از برخی اختلافات درون‌سازمانی باید به خوبی با نقش و مدیریت تعارض در سازمان آگاهی داشته باشد تا از تعارض در جهت پیشبرد اهداف سازمان و همسو کردن اهداف گرو‌ه‌ها با اهداف مدیریت و سازمان استفاده کنند. پنج نمونه از تعارض در سازمان وجود دارد: ساختاری، درون‌فردی، میان‌فردی، بین‌گروهی و بین‌سازمانی.

 

تعارض ساختاری به خاطر اختلاف واحدهای مختلف برای دست‌یابی به اهداف، افق‌های زمانی، پاداش‌ها، الویت‌ها، موقعیت‌ها و منابع به وجود می‌آید. در آرایش سازمان‌های کلاسیک، کارشناس به وسیله محدودیت‌ها و بخش‌های کاری، سازمان داده می‌شوند. بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه (R&D)، تولید، مالی، حقوق، نیروی انسانی. این گروه‌ها اهداف، فرهنگ‌ها، رویکردها و منابع متفاوتی دارند و تعارض می‌تواند برای بالا بردن و میزان آنها قابل انتظار باشد.

 

تعارض درون‌فردی به وسیله یک فرد اتفاق می‌افتد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، تعارض نقش یک فرد در سازمان را نتیجه می‌دهد. چنین است که تعارض به خاطر تفاوت‌هایی در انتظارات دیگران که می‌تواند شخصی باشد، به وجود می‌آید. یک فرد می‌تواند سه نوع از تعارض نقش را تجربه کند: نقش درونی‌فردی، نقش میان‌فردی و نقش شخصی.

 

تعارض میان‌فردی بین دو یا چندین فرد رخ می‌دهد. طبیعت این گونه تعارض در سازمان می‌تواند احساسی یا محتوایی باشد و می‌تواند به خاطر عوامل زیادی از قبیل تفاوت‌های شخصیتی، ارزش‌ها، قضاوت‌ها، ادراکات، رقابت‌ها، و سبک‌های مدیریتی باشد. حل و مدیریت تضاد بین افراد نیازمند آگاهی در مورد ذات تعارض، مهارت‌های مرتبط با تعارض می‌باشد.

تفاوت‌های نیروی کار و اختلافات فردی واقعی هستند، آنها حقیقت زندگی سازمانی می‌باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد مدیران و سازمان‌های پیشرفته نتوانند به آنها احترام بگذارند و نتوانند بهره‌برداری از توان بالای این تفاوت‌ها برای کسب کردن سود رقابتی و دسترسی به نتایج عملکرد بالا کنند اما ایستادگی در تقابل با این مفهوم ایده‌آل از تفاوت‌های ارزشی نیروهایی از قبیل نژادپرستی، گرایش افراد برای در نظر گرفتن فرهنگ‌های شخصی‌شان و روش‌های بهتر برای هر کدام از آنها می‌باشد.

 

تعارض بین‌گروهی از نتیجه ناسازگاری بین تعدادی گروه اتفاق می‌افتد. اختلافات پایه‌ای در ساختار گروهی (تمرکز یا عدم تمرکز یک گروه چگونه است) می‌تواند اغلب منابع فشار بین گروه باشد.

 

تعارض بین‌سازمانی بین شرکت‌ها و بخش‌های داخلی اتفاق می‌افتد. ادغام‌ها و اکتساب‌ها اغلب تضاد بین‌سازما‌نی را ایجاد می‌کنند. موقعیت‌هایی که کارمندان بر خلاف مدیریت برای خصومت با اهمیت رهبری می‌کنند. بعضی مواقع تعارض بین‌سازمانی می‌تواند فقط به صورت دادخواهی حل شود.

 

مدیریت تعارض میان‌گروهی و تعارضات گروه‌های غیررسمی با دیگر گروه‌ها در سازمان/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 405 بازدید