ظهور رویکرد زنجیره تامین

مدیریت در فضای امروز به یک هنر بسیار مشکل مبدل شده است زیرا مدیریت است که محیط سازمان و ساختار آن را تغییر می‌دهد، اما این تغییرات امروزه بسیار بدعت‌گذار، پرخرج و سریع بوده و پیش‌بینی آن نیز بسیار مشکل است. سازمان باید با دیدی جامع عمل کرده و فاکتورهای مرتبط بسیاری را مدنظر قرار داده و از تکنیک‌های کارا جهت مدیریت استفاده نماید.

در دهه‌های 80 و به خصوص 90 به دلیل افزایش آگاهی مشتریان از محصولات و سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد، رقابت افزایش یافت بدین ترتیب موسسات برای ادامه فعالیت موثر از تعداد واحدهای تولیدی خود کم کردند و بخش قابل توجهی از نیروهای خود را در قسمت‌هایی که در آن قابلیت‌هایی داشتند، متمرکز نمودند. در نتیجه نیاز به استفاده هرچه گسترده‌تر از منابع خارجی احساس شد.

در چنین شرایطی سازمان‌ها دریافتند که باید در مدیریت شبکه و موسساتی که ورودی‌های آنها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین می‌کنند و همچنین شبکه شرکت‌های مرتبط با تحویل محصول به مشتری و خدمات پس از فروش درگیر شوند.

با چنین نگرشی رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) پا به عرصه وجود نهادند. بر طبق این نظریه، زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیت‌های مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین مهم‌ترین قسمت استراتژی موسسه برای بهینه کردن برنامه‌ریزی و اجرای فرایندهایی است که پاسخگوی تغییرات در بازار باشند و این پاسخگویی بدون داشتن مجموعه‌ای از تامین‌کنندگان متعهد و وفادار که از عملکرد زنجیره متناسب با تلاش خود سود می‌برند، ممکن نخواهد بود.

فرایندهای کارا و اثربخش داخلی نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف زنجیره تامین ایفا می‌کنند. این فرایندها شامل فرایندهای مستقیم تولید و همچنین فرایندهای لجستیک می‌باشند. مسلما، برای حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی فرایندها به طور یکپارچه باید آنها را توسط شاخص‌هایی به صورت دوره‌ای ارزیابی نمود این معیارها دارای یک اهمیت نبوده و برخی زیربنایی‌تر از برخی دیگر هستند.

مشکل اصلی مدیریت سازمان‌های فعلی، یکپارچگی کیفیت و بهره‌وری، همزمان با تغییرات فزاینده نیازمندی‌های بازار، چرخه عمر کوتاه‌تر کالاها، فشارهای بیشتر و بیشتر فضای رقابتی و همچنین افزایش الزامات اجتماعی می‌باشد. سازمان بایستی وضعیت مصرف و توانایی خود را بشناسد تا در کنار آن فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده را اجرا کرده و بهترین کارایی را به دست آورد و بداند چگونه در بازار رقابتی عمل نماید.

 

ارزیابی اثربخشی مدیریت زنجیره تامین از طریق بکارگیری کارت امتیاز متوازن/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 11 بازدید