تعارض

تعارض در لغت به معنی با یکدیگر اختلاف داشتن، تضاد در عقیده و نظرات و در جهت مخالف حرکت کردن است. تعریف دیگری که می‌توان ارائه داد، عبارت است از نشان دادن اختلاف و عقاید متفاوت در رابطه با موارد موجود در کارگروهی و در بین اعضا که به خاطر تفاوت‌های میان‌فردی و ویژگی‌های شخصیتی ایشان و طرز فکرهای متفاوت در بین آنهاست. تعارض دارای سه جنبه اصلی است: بی‌اثر، گسترده و اجتناب‌ناپذیر که در زیر به طور خلاصه به آنها اشاره می‌گردد:

 

الف) جنبه بی‌اثری تعارض: تعارض در حالت کلی و اساسا نه می‌تواند موثر و نه می‌تواند ویرانگر باشد و این مدیریت است که اثربخش یا زیان‌بخش بودن آن را شکل می‌دهد.

 

ب) جنبه طیفی تعارض: تعارض از تضادهای معمولی و پیش پا افتاده گرفته تا تضادهای شدید فکری و نظری را شامل می‌گردد.

 

ج) جنبه اجتناب‌ناپذیری تعارض: به دلیل وجود عوامل متعدد در ایجاد تعارض بروز این پدیده غیرقابل اجتناب است.

 

مدیریت تعارض میان‌گروهی و تعارضات گروه‌های غیررسمی با دیگر گروه‌ها در سازمان/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

 

کلمات کلیدی: مدیریت تعارض، مقاله

/ 0 نظر / 20 بازدید