سازماندهی حول فرایندهای اصلی

رهبری در بازارهای رقابتی، خشنودسازی مشتریان متوقع و زیاده‌خواه، دانایی کارکنان، تحولات روزافزون محیط کسب و کار و سایر تغییرات بنیادین، در آخرین دهه قرن بیستم سازمان‌ها را بر آن داشت تا با کنار گذاردن الگوها و روش‌های سنتی مدیریتی، تن به انقلابی شگرف در کسب کار خود داده و اساس سازمان خود را -که بر مبنای اصول تقسیم کار و مدیریت وظیفه‌ای بنا شده بود- زیر و رو کرده و به سازمان‌ها و مدیریت فرآیندی روی آورند. دیگر کارهای وظیفه‌ای و خشک، سازمان‌های سلسله‌مراتبی، اختیارات و وظایف محدود، محصولات بی‌کیفیت و ...، نه کارکنان دانا و توانمند سازمان‌ها را راضی می‌کرد و نه مشتریان دارای حق انتخاب را.

انقلاب صورت‌گرفته با عنوان طرح‌ریزی دوباره سازمان شروع و به تغییرات بنیادین و اساسی در تمامی جنبه‌های سازمان انجامید. هدف نهایی تلاش‌های انجام‌شده در طراحی دوباره سازمان‌ نیل به فرایندهایی چابک، چندوظیفه‌ای و ساده می‌باشد که قدم‌های کنترلی و غیر ارزش‌افزای آنها نیز حداقل ممکن خواهد بود.

 

تقابل سازمان‌های وظیفه‌ای با سازمان‌های فرایندی

مفاهیمی را که امروزه به عنوان ساختار سازمانی و هرم سازمانی می‌شناسیم، حاصل تفکر و اصولی است که از Adam Smith به یادگار مانده‌اند. وی مبدع و پایه‌گذار اصولی است که در قرن هفدهم میلادی با تکیه بر تقسیم کار طی حدود دو قرن، منجر به ایجاد تحولاتی شگرف در سازمان‌های صنعتی و خدماتی شد. نظریه Smith پس از گذار از انجام تجارب مختلف، از اوایل قرن بیستم منشا شکل‌گیری ساختار وظیفه‌ای سازمان‌های هم‌عصر ما شد.

در آخرین دهه‌های قرن گذشته، سازمان‌ها دریافتند که با وجود تمام تاثیرهای مثبت و شگرف اصل تقسیم کار، تخصصی شدن فعالیت‌ها در دنیای نوین کسب و کار مشکلاتی چون موارد ذیل را به همراه داشته است:

- پیچیدگی فرایندهای کاری

- افزایش تعداد وظایف کاری

- افزایش سطوح میانی سازمان

- افزایش وظایف و فعالیت‌های کنترلی و غیر ارزش‌افزا

 

آگاهی از مشکلات فوق منجر به شکل‌گیری دیدگاه مدیریتی نوینی شد که در آن به جای آن که سازمان را با توجه به تنوع وظایف آن سازماندهی نماید با توجه به فرایندهای اصلی ارائه‌کننده محصولات و خدمات، نگرش فرایندی به سازمان داشته و با تغییر جهتی نود درجه‌ای، ضمن شناسایی و تعریف فرایندهای ارزش‌افزا، به مدیریت آنها می‌پردازد.

 

متدولوژی انجام پروژه‌های مدیریت و بازطراحی فرایندها

متدولوژی مورد نظر کارشناسان آریانا برای بازطراحی فرایندهای کسب و کار سازمان‌ها که با ارزیابی تطبیقی بیش از ده متدولوژی شناخته‌شده، حاصل شده است شامل سه مرحله کلی به قرار ذیل می‌باشد.

 

مرحله اول) شناخت: به طور عمده از وظایف تیم راهبری بوده و شامل تعیین فرایندهای اصلی، شناخت و آسیب‌شناسی فرایندهای اصلی و در نهایت اولویت‌بندی آنها، برای انجام تلاش بازطراحی می‌باشد.

 

مرحله دوم) بازطراحی فرایندها: با تعریف چشم‌انداز و عوامل کلیدی موفقیت فرایندهای مورد بررسی شروع‌شده و با بازطراحی آنها خاتمه می‌یابد.

 

مرحله نهایی) اجرا: با بررسی زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای مورد نیاز برای اجرای فرایندها آغاز شده و ضمن برنامه‌ریزی اجرا به اجرای آزمایشی و نهایی فرایندهای جدید بازطراحی شده، می‌پردازد.

 

چرایی تمایل سازمان‌های ایرانی

آزادسازی اقتصاد دولتی، کاهش قوانین و مقررات دست و پاگیر، تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، حضور بی‌رحمانه رقبای خارجی در بازار مصرف کشور و چندین و چند دلیل دیگر، سازمان‌های ایرانی را بر آن داشته تا با مجهز شدن به دانش روز مدیریت، درصدد حفظ بقای خود در این گذار سرنوشت‌ساز برآیند.

 

گروه پژوهشی- صنعتی آریانا/ رویکرد و سوابق در حوزه مدیریت و بازطراحی فرایندها

/ 0 نظر / 10 بازدید