سازمان یادگیرنده: برایند تلاش‌ها جهت بهسازی و توسعه سازمانی

ایده سازمان یادگیرنده یکی از مفیدترین ایده‌ها در جهت حفظ وضع موجود و بهبود سازمان می‌باشد. سازمان‌ها یادگیری را ابزاری می‌دانند که به کمک آن می‌توانند عملکرد را بالا برند و خود را بهتر با تغییرات محیط وفق دهند اما برای آن که سازمان‌ها به بقای خود ادامه دهند باید سرعت یادگیری آنها بیشتر از درجه تغییرات محیطی باشد و این امر اهمیت یادگیری سازمانی را بیشتر می‌کند.

سازمان یادگیرنده برایند تلاش‌هایی است که تاکنون در حوزه بهسازی و توسعه سازمانی صورت پذیرفته است. مطالعه متون مدیریت نشان می‌دهد که از دیرباز نقش آموزش فردی، آموزش گروهی و آموزش سازمانی مورد تاکید بوده و از آن به عنوان موثرترین و قابل اطمینان‌ترین راهکار بهبود مستمر سازمان یاد شده است.

امروزه مفاهیم فوق به صورتی تکامل‌یافته در مفهوم وسیع و گسترده سازمان یادگیرنده تجلی یافته‌اند. از سوی دیگر یکی از دلایل عمده شکست سازمان‌ها عدم استفاده مطلوب از منابع، فقر یادگیری می‌باشد اینکه سازمان دچار ضعف در یادگیری هستند یک مساله تصادفی نیست و به نحو مدیریت آنها بر می‌گردد. تحقیقات مختلف نیز رابطه تنگاتنگ توان یادگیری با موفقیت سازمان‌ها را نشان داده است و با توجه به این امر، یکی از مهم‌ترین مهارت‌های مدیران فراگیری چگونگی یادگیری می‌باشد. در نهایت همان طور که یادگیری برای رشد افراد اساسی است برای سازمان‌ها نیز اهمیت زیادی دارد و در مجموع در عصر حاضر ارزش و جایگاه هر سازمان را میزان اندوخته دانش مفید و توان یادگیری آن سازمان تعیین می‌کند و بر این اساس موضوع سازمان‌های یادگیرنده از نظر میزان اهمیت در رده موضوعات مهم قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به پیچدگی و پویایی روزافزون عوامل محیطی و تغییرات بسیار سریع آن عوامل سازمان‌های سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این تغییرات نیستند و اگر نتوانند به طور مستمر خود را با شرایط و متغیر انطباق دهند محکوم به شکست خواهند بود. از این رو مبحث سازمان یادگیرنده به عنوان ابزاری برای بقا و هماهنگی با این تغییرات مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است.

 

طراحی الگوی سازمان یادگیرنده در شرکت پارس Switch/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 10 بازدید