راهنمای الگوگیری برای دانشجوی مهندسی صنایع (3)

ما کسی را دانش‌آموخته می‌خوانیم که شکل‌گرفته و به خود نقشی پذیرفته باشد. در اینجا آنچه بر خلاف شکل است همانا ناشکلی، بی‌شکلی و عدم یکپارچگی است.

 

سوالات مرتبط با دانش‌آموختگی

 

ل) چند ماه پس از فارغ‌التحصیلی، می‌توانید اولین فعالیت شغلی خود را آغاز کنید؟ چگونه؟

م) آشنایی شما با زمینه‌های کاری مهندسی صنایع در طول دوران تحصیل در چه حدی بوده است؟

ن) پس از چه مدت زمان، خروجی مفیدی برای شرکتی که در آن فعالیت خواهید، ایجاد خواهید کرد؟

س) چه میزانی از دانش حوزه کاری خود را از تحصیلات دانشگاهی کسب می‌نمایید؟

ع) تنوع کاری در کار محوله به شما در شرکت تا چه حد خواهد بود؟

ف) کارهای توسط شما تا چه حد در راستای زمینه‌های کاری مهندسی صنایع قرار می‌گیرد؟

ق) در ابتدای فعالیت کاری، وظیفه مشخصی برای فعالیت به شما سپرده خواهد شد یا خود فعالیت‌تان را مشخص می‌کنید؟

ر) کارهای محوله در شرکت تا چه حد شما را راضی خواهد کرد؟

ش) موقعیت شغلی‌تان، پنج سال بعد پس از آغاز فعالیت چگونه خواهد بود؟

ش) درآمد شما در مقایسه با فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌های مهندسی چگونه خواهد بود؟

ت) در ارتباط با فعالیت کاری، بیشتر با فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌ها در ارتباط خواهید بود و این رابطه چگونه است؟

 

انجمن مهندسی صنایع ایران/ پروژه پژوهشی بررسی وضعیت فعلی مهندسی صنایع و ارتقای جایگاه آن در کشور

/ 0 نظر / 6 بازدید