بازمهندسی فراگیر

متخصص کسی است که در یک زمینه خوب آموزش دیده و آگاهی زیادی دارد. مردم تحت تاثیر آنهایی قرار می‌گیرند که روی فراورده یا فعالیت خاصی متمرکز شده‌اند. آنها فردی را که دارای معلومات عمومی است در همه زمینه‌ها متخصص نمی‌دانند.

 

143- سازمان‌هایی که مدل‌های کسب و کار خود را با لحاظ کردن مدل‌های شبکه‌ای بازآفرینی نکنند به زودی از میدان رقابت بیرون رانده شده و شکست خواهند خورد.

144- هر چه مغز شما نیرومند شود، داراتر می‌شوید.

145- در بازاریابی سنتی شاخص موفقیت، سهم از بازار است ولی در بازاریابی تک به تک شاخص موفقیت، سهم از مشتری است.

146- مهندسی مجدد آفرینش فرایندهای سازمانی است. بازمهندسی فراگیر راه گسترش فرایندها در بیرون از مرزهای سازمان را نشان می‌دهد.

147- خوبی و میان‌مایگی، دشمن بزرگی و برتری است.

148- اگر می‌خواهید کارکنان‌تان بزرگ بیاندیشند خود، گام‌های بزرگ بردارید.

149- نه امور مالی و نه راهبرد، هیچ یک مزیت رقابتی ماندگار نیستند. این فقط کارتیمی است که در نهایت باعث ایجاد مزیت رقابتی می‌شود زیرا هم توان لازم را دارد و هم کمیاب است.

150- دورانی پرخطر پیش روی غول‌های دنیای کسب و کار قرار دارد مگر آن که در راه و روش خود بازنگری نمایند.

151- زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر، تغییر به عنوان شرط بقا ... باید تا حد تغییر ژنتیک سازمان‌ها آماده باشید.

152- اشتیاق شرکت‌ها برای رشد مداوم غالبا منجر به گیر افتادن آنها در تله همه چیز برای همه کس می‌شود و این مساله به نوبه خود وجوه تمایز آنها را از بین خواهد برد.

 

کتاب‌نامه فرا (ارزش‌آفرینی در اقتصاد شبکه‌ای، بابای دارا، بابای نادار، بازاریابی تک به تک، بازمهندسی فراگیر، بهتر از خوب، بی‌واسطه از دل، پنج دشمن کارتیمی، پیل و پیشه، تحول، تمایز یا نابودی)

/ 0 نظر / 6 بازدید