شرکت‌های بزرگ، مشکلات بزرگ

حفظ تمرکز روی یک بخش خاص از بازار در یک رده از فراورده شما را از دیگران متمایز می‌کند و به این ترتیب فراورده تولیدی شما در آن رده فراورده، نزد مصرف‌کنندگان به عنوان فراورده مرجع شناخته خواهد شد. وقتی شما به دنبال جذب گروه هدف دیگری می‌روید احتمال این که از مشتریا واقعی خود دور شوید افزایش می‌یابد.

 

169- برای اینکه ماهیگیر خوبی شوید باید بتوانید مثل یک ماهی فکر کنید.

170- از این که زندگی‌تان پایان می‌یابد نترسید از آن بترسید که زندگی را هیچگاه آغاز نکنید.

171- اگر شما فرهنگ را هدایت نکنید فرهنگ، شما را هدایت خواهد کرد.

172- بازاریابی، امروز نه بر محور امکانات تولیدی سازمان که بر اساس تامین رضایت مشتری استوار است.

173- از آنچه نیاز به یاد گرفتن دارید هرگز نگریزید. با تردیدها و ترس‌های خود روبرو شوید. دنیای تازه در انتظار شماست.

174- بردهای بزرگ با خطرهای بزرگ همراهند.

175- اعمال شما با صدایی بلندتر از گفتارتان سخن می‌گویند.

176- مدیر هر سازمانی بالاترین نقش را در تبدیل هوشمندی افراد به کارکرد موثر و سودمند دارد.

 

کتاب‌نامه فرا (شرکت‌های بزرگ، مشکلات بزرگ، صفت‌های بایسته یک رهبر، فرهنگ سازمانی، کاتلر در مدیریت بازار، کارراهه بابای دارا، کسب و کار بر بال اندیشه، کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی، رهیدن از قانون‌های کهنه)

/ 0 نظر / 6 بازدید