اثرات روانی رنگ

از دیر زمان اثر روانی رنگ در اشخاص مختلف مورد توجه دانشمندان بوده است و با مرور زمان گسترش یافته است با یک آزمایش و تعویض رنگ‌ها بر روی پرده‌ای از یک سالن نمایش و کنترل حرارت و رطوبت سالن و اظهارات دو نفر ناظر رنگ‌ها در سالن در خصوص حرارت و مطبوعیت رنگ‌ها و کنترل نبض و درجه حرارت بدن آنها در هر 15 دقیقه ثابت گردیده است که با تغییر رنگ‌ها در هر 15 دقیقه درجه حرارت بدن و نبض دو نفر ناظر صفحه مرتبا تغییر یافته است و نیز ثابت شده است جعبه‌هایی که رنگ روشن و باز دارند کمتر سنگین بوده و جعبه‌های سیاه‌رنگ سنگینی بیشتر دارند و همچنین اطاق‌هایی از بیمارستان‌ها که رنگ آبی دارند یا شیشه‌های آبی‌رنگ دارند اثر خوبی روی بیماران دارد و به همین دلیل است که اطاق عمل جراحی در بیمارستان‌ها به رنگ آبی می‌باشد.

برای رنگ‌آمیزی کاغذ تحریر و مطبوعات نیز مطالعات زیادی شده است. اشخاصی که نزدیک بین‌هستند و چشم آنها در مطالعه زیاد خسته می‌شود باید کاغذهای سبز و آبی بکار برند که بسیار مناسب است. این رنگ‌ها در کارخانجات هم مناسب‌اند چون خستگی کارگران را کم نموده و سردرد آنها را رفع می‌نماید و مانع از حرکات نامناسب می‌شود.

 

بهره‌مندی از اثرات روانی رنگ در صنعت/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 5 بازدید