Kashaneh Group


برای پول کار نکنید، بگذارید پول برای شما کار کند

اکثر مشاورین فرایند تحول، از استعاره‌ها برای چارچوب‌بندی مجدد فعالیت‌ها و مشکلات فعلی، ارائه تصویری از تحول در حال وقوع و پیشنهاد اقدامات جدید استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که انجام مشاوره فرایند تحول بدون استفاده از استعاره‌ها غیر ممکن باشد.

 

121- مهم‌ترین عنصر کامیابی، داشتن راه و رسم همدلی و همراهی با مردم است.

122- بزرگ‌ترین کشف این نسل این است که انسان می‌تواند با تغییر ذهنیت خود، زندگی خود را تغییر دهد.

123- رهبران را با مسائلی که درگیر می‌شوند بسنجید. هرکس لباسش را به اندازه خود می‌دوزد.

124- معیار موفقیت این نیست که مشکل بزرگ را حل کنید بلکه این است که آیا این، هنوز همان مساله پارسال شماست؟

125- رهبری که با شور و شوق به میدان آید معمولا با شور و شوق روبرو می‌شود.

126- گوش رهبر باید صدای مردم را بشنود.

127- بی‌خیالی در صدر چیزهایی است که رهبران باید از آن بترسند.

128- اشخاص موفق از عمل باز نمی‌ایستند. اشتباه می‌کنند، اما دست نمی‌کشند.

 

کتاب‌نامه فرا


گروه کاشانه